Is beleggen in goud nog steeds een goed idee?

Met zijn lange geschiedenis als waardeopslag, wordt goud traditioneel door beleggers gebruikt om zich te wapenen tegen volatiliteit van de aandelen, valutaschommelingen en andere marktrisico’s. Maar met de goudprijzen die het afgelopen jaar water hebben betreden, terwijl andere activaklassen, waaronder cryptocurrencies, enorm zijn gestegen, vragen veel beleggers zich af of goud nog steeds een plaats in hun portefeuilles waard is.

De recente underperformance van goud is beïnvloed door verschillende factoren, waaronder activiteiten van de centrale bank, mogelijke rentewijzigingen en ongebreidelde inflatie, die allemaal het vertrouwen in de al lang bestaande safe-harbor-activa doen afnemen.

Is de goudprijs nu een koopkans voor goud, of moeten beleggers wachten met het kopen van het edelmetaal, aangezien de prijs van goud de afgelopen maanden is achtergebleven?

De prijs van goud in 2021

Gewoonlijk hebben beleggers de neiging om inflatiebeschermende activa toe te wijzen tijdens een economische periode waarin de prijzen van goederen en diensten stijgen, zoals nu. Dat gezegd hebbende, is de vraag naar goud afgenomen. Volgens Goldhub daalde de vraag naar goud in het derde kwartaal met 7% op jaarbasis en sinds het begin van het jaar is de vraag naar goud met meer dan 9% gedaald.

De prijs van goud is ongeveer 51.000 per kilo, wat een daling van ongeveer 5% voor het jaar is, maar aanzienlijk hoger dan de prijzen van drie en vijf jaar geleden. Hoewel de prijs lijkt achter te blijven, is deze historisch hoog.

Goud bereikte in augustus 2020 een record van € 55.200 en heeft zich sindsdien met ongeveer 10% teruggetrokken. “De meeste mensen kijken de afgelopen maanden naar goud en vragen zich af waarom goud op korte termijn niet stijgt als de inflatie stijgt”, zegt Joseph Sherman, CEO van Gold Alliance.

Factoren die de prijs van goud beïnvloeden

Het antwoord, zegt Sherman, is geworteld in het economisch beleid: “De monetaire expansie en stimulans hebben de markten met biljoenen dollars gepompt, angst verpletterd en risicovolle activa doen stijgen, zoals crypto’s, aandelen, junk bonds en onroerend goed.”

Als gevolg hiervan zijn beleggers bereid meer risico te nemen om de inflatie te dekken. Omdat de goudprijs is vertraagd, hebben beleggers zich tot andere activa gewend, zoals aandelen, voor een hoger rendement.

Een andere beïnvloedende factor in de prijs van goud is de opkomst van cryptocurrencies, die het marktaandeel van goud zouden kunnen opeten. Een groot deel van deze afnemende vraag blijkt uit de uitstroom van op de beurs verhandelde goudfondsen, die zich in het derde kwartaal voortzette.

Er is een voortdurende discussie in de beleggersgemeenschap of cryptocurrency op een vergelijkbare manier zou kunnen functioneren als de traditionele rol van goud. Hoewel de waarde van Bitcoin verre van stabiel is, beschouwen sommigen de vlaggenschip-cryptocurrency als verwant aan goud vanwege het vaste aanbod en prestatiepotentieel. Maar goud is een getest actief, terwijl Bitcoin een opkomend actief is, wat het beleggersrisico vergroot.

Toekomstige vooruitzichten voor goud

Een belangrijke factor die de toekomst van de goudprijs zal beïnvloeden, is de weg die de Federal Reserve inslaat met het monetaire beleid.

De Fed zal naar verwachting in 2022 beginnen met het verhogen van de rente, een minder positief scenario voor goud. Dit komt omdat wanneer de rente stijgt, de relatieve kosten van beleggen in goud toenemen, omdat het een actief is dat geen dividenden of rente uitkeert. In een omgeving met stijgende koersen is goud misschien geen aantrekkelijk actief voor beleggers om in hun portefeuilles te houden, wat een impact zou kunnen hebben op het toekomstige goudbezit van beleggers en neerwaartse druk op de prijs zou kunnen uitoefenen.

Wade Guenther, partner bij investeringsmaatschappij Wilshire Phoenix in New York, zegt dat inflatie en inflatieverwachtingen de goudprijs kunnen ondersteunen, zelfs als de 10-jaarsrente op staatsobligaties stijgt. “De inflatie is minder ‘van voorbijgaande aard’ gebleken dan verwacht en waarschijnlijk moeilijk te bedwingen met aanhoudende problemen zoals problemen met de toeleveringsketen, stijgende energieprijzen, enz. Verder zou potentiële volatiliteit op de aandelenmarkten goud opnieuw in de schijnwerpers kunnen zetten met zijn bewezen rol als portefeuillediversifier en hedger”, zegt hij.

Agrawal zegt dat een belangrijke factor die de goudprijs kan stimuleren een gezonde vraag uit India en China is.

India’s invloed op de groei van het edelmetaal neemt toe, en China is ‘s werelds snelst groeiende markt voor goud. Volgens de World Gold Council zien goudkopers in China een daling van de goudprijs als koopkansen, een andere factor die de goudprijs zou kunnen ondersteunen.

Gerelateerde berichten