Waarom is factoring in Nederland steeds populairder geworden?

Wat is Factoring, en hoe kan het je bedrijf ten goede komen?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering die ondernemers kan helpen om sneller aan geld te komen. In plaats van te wachten tot hun facturen worden betaald, kunnen ze een voorschot op die gelden krijgen door hun facturerings- en debiteurenrisico over te dragen aan een gespecialiseerd factoringbedrijf. In ruil voor een vergoeding ontvangt de ondernemer onmiddellijk zijn geld.

Factoring kan een waardevol hulpmiddel zijn voor ondernemers die hun kasstroom willen maximaliseren en tegelijkertijd het aangaan van extra schulden willen vermijden. Het kan ondernemers ook helpen hun bedrijf sneller te laten groeien door tijdig toegang te geven tot werkkapitaal. Hoewel factoring misschien niet de juiste financieringsoplossing is voor elk bedrijf, is het belangrijk om te begrijpen hoe het werkt en welke potentiële voordelen het kan bieden voordat je beslissingen neemt.

Wat is factoring of debiteurenfinanciering?

Debiteurenfinanciering, ook bekend als invoice factoring of gewoon “factoring” is een alternatieve vorm van financiering waarbij uitstaande facturen (debiteuren) van klanten tegen een gereduceerd tarief worden verkocht om onmiddellijk toegang te krijgen tot werkkapitaal. Er zijn verschillende manier van factoring. Deze vorm van financiering helpt bedrijven hun cashflow te beheren en overeind te blijven zonder extra schulden aan te gaan of weken of maanden te wachten op betalingen van klanten.

Wanneer een ondernemer ervoor kiest zijn debiteuren te factureren, werkt hij gewoonlijk samen met een gespecialiseerd bedrijf dat bekend staat als een “factoringbedrijf”, dat de facturen rechtstreeks van hem koopt tegen een gereduceerd tarief (gewoonlijk tussen 75-90% van de nominale waarde). Het bedrijf is dan verantwoordelijk voor het innen van de betaling van de klant die bij de factuur hoort. Wanneer de betaling volledig is ontvangen (minus de toepasselijke vergoedingen), wordt het resterende saldo (minus de toepasselijke vergoedingen) teruggegeven aan de ondernemer, minus de door het factormaatschappij in rekening gebrachte kosten.

Hoe werkt factoring?

Het proces van factoring begint wanneer een ondernemer zijn uitstaande facturen (debiteuren) tegen een gereduceerd tarief verkoopt om onmiddellijk toegang te krijgen tot werkkapitaal zonder extra schulden aan te gaan of weken of maanden te wachten op betalingen van klanten. De ondernemer werkt dan samen met een gespecialiseerd factoringbedrijf dat de facturen van hem koopt tegen een gereduceerd tarief – gewoonlijk tussen 75-90% van de nominale waarde – en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het innen van de betaling van de klant die bij elke factuur hoort. Na ontvangst van de volledige betaling (min de toepasselijke vergoedingen) wordt het resterende saldo (min de toepasselijke vergoedingen) teruggegeven aan de ondernemer, min de door het factoringbedrijf in rekening gebrachte kosten. Doe altijd goed onderzoek naar de laagste factoring kosten en verschillende bedrijven.

Voordelen van factoring

Factoring biedt veel voordelen boven traditionele bankleningen, waardoor het aantrekkelijk is voor kleine ondernemers die geen toegang hebben tot persoonlijke kredietlijnen of andere vormen van financiering, zoals investeringen in risicokapitaal:

1) Snellere toegang tot werkkapitaal: In tegenstelling tot traditionele bankleningen die weken of zelfs maanden kunnen duren voordat de financiering er is, kun je met factoren binnen enkele uren over je geld beschikken zodra het is goedgekeurd! Dit maakt ze ideaal als je snel toegang tot werkkapitaal nodig hebt, maar geen extra schulden wilt maken via kredietlijnen of leningen.

2) Flexibele betalingsvoorwaarden: Bij de meeste bankleningen moet je elke maand zowel de rente als de hoofdsom betalen tot het geld volledig is terugbetaald. Bij factoren hoef je alleen terug te betalen wat je verschuldigd bent zodra je klanten hebben betaald – waarna het resterende saldo wordt terugbetaald aan de ondernemer minus eventuele kosten die de factormaatschappij in rekening brengt. Dit maakt ze veel flexibeler en kosteneffectiever dan traditionele bankleningen, omdat je pas betaalt wat je verschuldigd bent als je klanten daadwerkelijk betalen!

3) Geen persoonlijke garanties: In tegenstelling tot traditionele kredietverstrekkers die vaak persoonlijke garanties eisen voordat ze een kredietaanvraag goedkeuren; factormaatschappijen keuren aanvragen goed zonder dat ze een persoonlijke garantie nodig hebben! Dit maakt ze ideaal voor ondernemers die geen toegang hebben tot persoonlijke kredietlijnen of andere vormen van financiering zoals durfkapitaalinvesteringen, omdat er geen persoonlijke garanties nodig zijn!

4) Beter beheer van de cashflow: Door factoren te gebruiken in plaats van traditionele bankleningen kunnen ondernemers hun cashflow beter beheren omdat ze onmiddellijk toegang krijgen tot werkkapitaal zonder te hoeven wachten op betalingen van klanten! Dit stelt hen in staat zich te concentreren op de groei van hun bedrijf in plaats van zich zorgen te maken over wanneer facturen zullen worden betaald en biedt meer flexibiliteit wat betreft de timing van uitgaven en het investeren van winsten uit respectievelijk bedrijfsactiviteiten!

5) Beperkt kredietrisico: Door het facturerings- en debiteurenrisico over te dragen aan een factormaatschappij hoeven ondernemers zich geen zorgen te maken over het niet betalen van hun facturen, wat hen beschermt tegen mogelijke risico’s in verband met het innen van betalingen van klanten! Bovendien geven facturen de ondernemers onmiddellijk toegang tot werkkapitaal na goedkeuring van een factuuraanvraag; zij kunnen hun schulden kwijtschelden als de klanten niet op tijd betalen, omdat alle middelen van de facturen niet worden terugbetaald.

Gerelateerde berichten